Zobraziť možnosti

Filter:

Dusitany a dusičnany vo vode

Prítomnosť dusitanov a dusičnanov vo vode má negatívny vplyv na zdravie. Do vody sa môžu dostať z umelých hnojív, postrekov alebo zo žúmp, septikov, alebo aj z organického odpadu. Dusičnany sa v ľudskom tele premenia na toxickejšie dusitany bakteriálnou činnosťou. Dusitany spôsobujú v organizme poruchy v procese prenosu kyslíka prostredníctvom hemoglobínu. Za prítomnosti dusitanov sa v krvi tvorí methemoglobín, ktorý zabraňuje odovzdávaniu kyslíka. To je príčinou vzniku methemoglobinémie. Methemoglobinémia výrazne obmedzuje prenos kyslíku krvou. Takáto otrava sa potom prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť dokonca až k uduseniu. Nedokysličovanie je obzvlášť nebezpečné pre vyvíjajúci sa plod a pre dojčatá. Prejavuje sa poruchami vo vývine centrálnej nervovej sústavy a oneskorením psychického vývinu alebo duševnou zaostalosťou. Zvýšený obsah dusičnanov v pitnej vode môže byť taktiež príčinou infarktu alebo zvýšeného srdečného tlaku.

Limit u nás pre vodu z vodovodu v prípade dusičnanov je 50 mg/l a v prípade dusitanov dokonca 0,5 mg/l.

Systém reverznej osmózy AquaRO50 System

Systém reverznej osmózy AquaRO50 System je komplexným riešením pre zabezpečenie čistej a bezpečnej vody v akváriách.

Cena:
109.80 €

Systém reverznej osmózy Twist-Lock POU RO System

Systém reverznej osmózy Twist-Lock POU RO System navrhnutý ako elegantné riešenie pre bežné domácnosti alebo aj komerčnú sféru.

Cena:
233.60 €