Voda vo fľašiach verzus filtrovaná voda

Kým voda vo fľašiach hrá veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnej pitnej vody v oblastiach, kde jej dodávka znemožnená z dôvodu prírodnej katastrofy, alebo kde je kvalita vody nespoľahlivá kvôli nevhodnej dodávke a necentralizovanej infraštruktúre, stále narastajúce používanie tohto produktu môže mať škodlivý vplyv na životné prostredie a pravdepodobne tiež na Vašu peňaženku.

Globálna spotreba fľaškovej vody sa neustále zvyšuje rýchlosťou minimálne 10 percent za rok a už dosiahla ročný objem skoro 200 miliárd litrov.

Je jednoduché pochopiť, prečo je filtrovaná voda z vodovodnej batérie oveľa hospodárnejšou možnosťou v porovnaní s vodou z fliaš. Fľašková voda, v závislosti od toho, kde a ako ju kúpite, môže stáť 50 až 100 krát viac, než voda z vodovodnej batérie. Len za zlomok tejto ceny dodáva zariadenie H2OK® WaterPurifier od spoločnosti Pentair Filtrix vodu, ktorá spĺňa a často aj presahuje štandardy fľaškovej vody. Ale okrem nákladov musíte zvážiť aj dopad na životné prostredie, čo na celom svete zaznamenáva narastajúci záujem medzi spotrebiteľmi. Medzi najdôležitejšími záujmami sú zdroje potrebné na výrobu a dodávku produktov spotrebiteľom, vrátane surovín, energie a vody.
Globálna spotreba fľaškovej vody sa neustále zvyšuje rýchlosťou minimálne 10 percent za rok a už dosiahla ročný objem skoro 200 miliárd litrov. Dokonca aj v oblastiach, kde sa voda z vodovodných batérií považuje za bezpečnú na pitie, dopyt po fľaškovej vode sa zvyšuje, čo vytvára nepotrebný odpad a spotrebúva obrovské množstvá energie a materiálov.

Fľašková voda vytvorila v roku 2007 viac než 16 miliónov ton CO2 – alebo 0,1% z celkovej uhlíkovej stopy na svete.

Prevažná väčšina fľaškovej vody je predávaná v PET fľašiach, na čo sa spotrebuje viac než 5 miliónov ton plastov každý rok. Keďže sa PET vyrábajú z fosílnych palív, prispievajú k znepokojujúcemu úbytku týchto palív. Podľa priemyslu na výrobu plastov, vytvorenie potrebného množstva plastu pre celosvetovú spotrebu fliaš si vyžaduje takmer 700 miliárd megajoulov energie. Toto sa rovná viac než 100 miliónom barelov ropy, viac než je spotreba celého sveta za jeden deň! Výrobný proces plastov vytvára emisie oxidu uhličitého. Fľašková voda vytvorila v roku 2007 viac než 16 miliónov ton CO2 – alebo 0,1% z celkovej uhlíkovej stopy na svete. V porovnaní s fľaškovou vodou, filtrovaná voda si vyžaduje len 1/100, alebo dokonca ešte menej, plastu a energie na výrobu filtrov a jej uhlíková stopa je primerane nižšia.
Na rozdiel od vody z vodovodnej batérie, ktorá je rozvádzaná cez trvalo udržateľnú a z hľadiska energie efektívnu infraštruktúru, prevoz fľaškovej vody na dlhé vzdialenosti znamená spaľovanie obrovského množstva fosílnych palív. Takmer jedna štvrtina celkovej vody vo fľašiach prekročí hranice štátu, aby prišla k svojmu spotrebiteľovi a je dopravovaná loďami, vlakmi a nákladnými automobilmi. Ďalšia energia je potrebná na naplnenie fliaš v závode, ich vychladenie v predajniach alebo doma v chladničkách, alebo na recykláciu, či odstránenie prázdnych fliaš. Odhaduje sa, že celkové množstvo energie potrebné na každú fľašu sa v priemere rovná naplneniu jednej štvrtiny plastovej fľaše ropou. Rovnaké množstvo filtrovanej vody z vodovodnej batérie si vyžaduje len kvapku ropy.
Aj keď je jednoduché vidieť, že filtrovaná voda z vodovodnej batérie je oveľa trvanlivejšou možnosťou, zatracovanie fľaškovej vody nie je férové. Všetky úspešné produkty uspokojujú naše hodnoty a fľašková voda je ešte stále neoceniteľná pre ľudí bez prístupu k bezpečnej pitnej vode. Aj keď náhrada fľaškovej vody filtrovanou vodou z vodovodnej batérie kdekoľvek to je možné, môže významne prispieť k zmierneniu stále narastajúcich svetových problémov s energiou, odpadom a skleníkovým efektom.

Frank van Heusden