Filtračná vložka na vodu Ion-X Nitrate Removal

Filtračná vložka na vodu Ion-X Nitrate Removal z radu SPECTRUM je nákladovo najefektívnejšie riešenie konkrétne navrhnuté na odstraňovanie jedovatých dusičnanov použitím v prenosných filtračných zariadeniach.

ks
Cena:
137.00 €

Rýchlosť filtrácie (l/min)

2,3

U dodávateľa

Filtračná vložka na vodu Ion-X Nitrate Removal 

Pesticídy sú chemické látky určené na boj proti škodcom, prenášačom chorôb a nežiaducim rastlinám v poľnohospodárstve, lesnom, vodnom a rybnom hospodárstve, v skladoch a priemyselných objektoch. Mnohé z pesticídov sú chemicky veľmi stále, odolné voči biologickej rozkladu, nerozpustné sú vo vode, no dobre sa rozpúšťajú v rastlinných a živočíšnych tukoch. 

Pesticídy a hlavne prípravky z nich (herbicídy, fungicídy, insekticídy a akaricídy) veľmi negatívne pôsobia na náš ľudský organizmus. Jednak spôsobujú rakovinu, poškodzujú genetický materiál a nervový a hormonálny systém. Pesticídy sa ľahko dostanú do vodných tokov, prameňov a jednoducho aj do podzemných vôd. Nepoškodzujú len tie živé organizmy, na ničenie ktorých boli vytvorené, ale aj iné a zároveň narúšajú komplexnú sieť biologických interakcií spájajúcich navzájom rastliny a živočíchy. Pesticídy teda môžu predstavovať nový druh nebezpečenstva pre živé organizmy, na ktoré nie sú pripravené.

Limit u nás v prípade pesticídov je 0,1 µg/l pričom prítomnosť rôznych druhov pesticídov nesmie prekročiť spolu 0,5 µg/l.

Filtračná vložka na vodu Ion-X Nitrate Removal z radu SPECTRUM je nákladovo najefektívnejšie riešenie konkrétne navrhnuté na odstraňovanie jedovatých dusičnanov použitím v prenosných filtračných zariadeniach.Filtračnú vložku je ptrebné použiť spolu s puzdrom.

Pre návrh riešenia nás kontaktujte prosím mailom info@aqua-solutions.sk alebo telefonicky +421 35 6428035.