Filtračná vložka pre vodovodnú batériu Standard (na pitie)

Filtračná vložka pre vodovodnú batériu Pentair Sterile (na pitie) určená pre zdravotníctvo na oddelenia ako je hematológia, onkológia, oddelenia záchrannej zdravotnej služby a jednotky intenzívnej starostlivosti.

ks
Cena:
69.00 €

U dodávateľa

Filtračná vložka pre vodovodnú batériu Pentair Standard – všade tam, kde je bezpečnosť prioritou

 

Účinná a osvedčená ochrana pre nemocnice aj domácnosti

 
Prvotriedna membránová technológia filtrov Pentair je ideálnym a konečným riešením na poli ochrany pred mikrobiologickou kontamináciou z vody v nemocniciach aj v domácom prostredí. Vďaka špeciálne vyvinutej technológii nájde svoje uplatnenie vo vysokorizikových oblastiach, ako je hematológia, onkológia, oddeleniach záchrannej zdravotnej služby a jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale je vhodným riešením aj pre domácnosti.
 

Predchádzanie riziku

 
Baktérie žijúce vo vode predstavujú riziko vzniku ochorení pri sprchovaní. Patogény, ktoré sa v nej nachádzajú, sa môžu usadiť na vodovodných armatúrach a batériách a dokážu ich mikrobiologicky kontaminovať aj napriek čisteniu v bode vstupu. Pentair je dokonalým expertom na riešenie týchto problémov. Nová generácia membránových filtrov je vysoko efektívnym bojovníkom s rôznymi baktériami a kontaminantmi. Pentair filtre sú špeciálne vyvinutú pre účely použitia v zdravotníctve, no svoje uplatnenie si nájdu aj v domácom prostredí.
 

Sila membránovej technológie

 
Filtre Pentair využívajú osvedčenú membránovú technológiu, ktorá je ideálna pre boj s baktériami v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadenia s vysokým výskytom chorých ľudí. Obsahujú jedinečnú vymeniteľnú náplň s mikrofiltračnou membránou, ktorá je vybavená dutými vláknami s miliardami mikroskopických pórov. Tie vytvárajú jemný film, ktorý dokáže zadržať baktérie (Pseudomonas, Legionella) a plesne vo vode a pacientovi prepustí už len čistú tekutinu. Inštalácia filtrov Penair na sprchovacie hlavice v zdravotníckych zariadeniach tak minimalizuje riziko vzniku infekcií pri sprchovaní a zaručuje požadovanú bezpečnosť.
 

Garancia bezpečnosti až počas 10 týždňov

 
Filtre Pentair garantujú bezpečnú vodu bez baktérií až počas desiatich týždňov ich používania. Je to pritom až o 15 % viac v porovnaní s bežnými štandardmi na trhu. Za garanciou kvality výrobku stoja rozsiahle testovania, ktoré prebehli v súlade s príslušnými protokolmi určenými pre mikrobiologické testovanie v nezávislých laboratóriách a nemocniciach.

V jednoduchosti je krása

 
Filter Pentair na vodovodnú batériu sa namontuje na existujúcu vodovodnú batériu. Je umiestnený mierne do strany, a nie priamo pod batériou, čo predstavuje viac priestoru pre umývanie rúk.
 

Šetrí peňaženky

 
Špeciálne navrhnuté filtre Pentair na vodovodnú batériu sú zároveň efektívnymi pomocníkmi pri znižovaní množstvo minutej vody. Skladajú sa z dvoch nezávislých komponentov. Stačí vám preto len vymeniť hlavicu filtra. Tento postup vám zabezpečí až 35 % menej odpadu v porovnaní s ostatnými dostupnými riešeniami na trhu. Nová technológia šetrí zdravie pacientov a z dlhodobej perspektívy tak predstavuje oveľa udržateľnejšie riešenie.
 

Výhody

 
  • Čistá a bezpečná voda pre pacientov v zdravotníctve.
  • Jednoduchá manipulácia a ergonomický dizajn.
  • Menej odpadu a priateľskejší prístup k životnému prostrediu.
  • Záruka 10 týždňov, čo o 15 % viac v porovnaní s inými riešeniami na trhu.

Špecifikácia produktu

Účinnosť filtrácie baktérií1

> 99.99999% (Log 7)

Účinnosť filtrácie plesní1

> 99.99% (Log 4)

Filtračné médium

Kapilárne mikrofiltračné membrány

Veľkosť pórov

0,2 μ

Štrukturálna integrita2

Hydrostatický tlak 8 bar

Bezpečnosť materiálu

Extrakčné testy podľa NSF/KTW

Rýchlosť toku3

4 l/min

Maximálny prevádzkový tlak

6 bar

Prevádzková teplota

min. 0 oC, max. 40 oC
70 oC na 30 min. pri 2 bar počas životnosti

Vymeniteľná filtračná vložka

Áno

Interval výmeny

70 dní (produkt určený na jedno použitie)

Záruka4

Obmedzená záruka

Pozn:

Účinnosť filtrácie: Testované v súlade s ASTM F838-05 za použitia B.Diminuta (Pseudomonas D.) v laboratóriu Vitens Laboratory, Holandsko
                                  Testy na základe NSF P231 za použitia Klebsiella T v laboratóriu Vitens Laboratory, Holandsko
                                  Testy na základe NSF P231 za použitia Legionella spp.
                                  Testy na základe NSF P231 za použitia Aspergillus spp.
Štrukturálna integrita: Testované v súlade s NSF 42
Rýchlosť toku: Výkon produktu závisí od podmienok prichádzajúcej vody
Obmedzená záruka: Výrobca poskytuje záruku na obdobie jedného roka za podmienok, že naše produkty nebudú mať závažné nedostatky v materiáli a opracovaní. Táto záruka podlieha výlukám a obmedzeniam. Ohľadom podrobností týkajúcich sa záruky a obmedzenia ručenia pozrite, prosím, náš záručný list.

Filter na vodovodnú batériu Pentair Standard (na pitie) je potrebné objednať samostatne.

Princíp fungovania a výmeny filtračnej vložky: