Filtračná vložka pre vodovodnú batériu Sterile (na pitie)

Filtračná vložka pre vodovodnú batériu Pentair Sterile (na pitie) určená pre zdravotníctvo na oddelenia ako je hematológia, onkológia, oddelenia záchrannej zdravotnej služby a jednotky intenzívnej starostlivosti.

ks
Cena:
75.00 €

U dodávateľa

Filtračná vložka pre vodovodnú batériu Pentair Sterile - prvotriedna membránová technológia filtrov pre bezpečnosť pacientov v nemocniciach

Filtre Pentair pre zdravotníctvo poskytujú konečnú ochranu

Bezpečnosť pacientov v nemocniciach je najväčšou prioritou, hlavne vo vysoko rizikových oblastiach, ako je hematológia, onkológia, oddelenia záchrannej zdravotnej služby a jednotky intenzívnej starostlivosti. Jedným z hlavných znepokojení je riziko bakteriálnych infekcií, ktoré môžu byť spôsobené vodou zo sprchy a vodovodnej batérie, ktoré sú mikrobiologicky kontaminované. Patogény nachádzajúce sa vo vode sa môžu nazhromaždiť v biofilme, ktorý sa usadí na vodovodných armatúrach aj napriek tomu, že nemocnica dezinfikuje vodu v bode vstupu. Patogény môžu byť potom prenesené na pacientov, keď sa voda používa na ich liečbu.

Pentair, expert na riešenia pre čistenie vody, vytvorili novú generáciu membránových filtrov na bod použitia pre hlavice sprchy a vodovodné batérie, špecificky navrhnuté na použitie v zdravotníctve. Filter Pentair na vodovodnú batériu pre zdravotníctvo poskytuje jednoduchú a spoľahlivú ochranu v konečných možných okamihoch pred kontaktom s pacientom.

Silná ochrana s membránovou technológiou

Filtre Pentair využívajú osvedčenú membránovú technológiu ako permanentné riešenie výziev plynúcich z čistenia vody v nemocniciach. Filtre Pentair pre zdravotníctvo sú vybavené jedinečnou vymeniteľnou náplňou filtra. Táto náplň obsahuje mikrofiltračné membrány s dutými vláknami s biliónmi mikroskopických pórov. Póry tvoria ultra jemný filter, ktorý zadržiava akékoľvek baktérie alebo huby prítomné vo vode a prepustí len čistú a bezpečnú vodu pre pacienta. Umiestnenie filtrov Pentair na vodovodné batérie v zdravotníctve minimalizuje riziko infekcie a zaistí bezpečnosť pacienta.

Zaručená predĺžená prevádzková životnosť

Filtre Pentair zaručujú bezpečnú vodu bez baktérií počas štyroch týždňov, čo je približne o 15% dlhší čas než je štandard na trhu. Pre podporu tejto záruky boli na filtroch Pentair vykonané rozsiahle testovania v súlade so všetkými príslušnými protokolmi pre mikrobiologické testovanie ako v nezávislých laboratóriách, tak i v nemocniciach.

Navrhnuté pre jednoduché použitie

Filter Pentair na vodovodnú batériu sa namontuje na existujúcu vodovodnú batériu a je umiestnený mierne do strany, a nie priamo pod batériou, čo predstavuje viac priestoru pre umývanie rúk.


Filtre Pentair ponúkajú dôležitú výhodu pri znižovaní množstva vody. Filter na vodovodnú batériu je zhotovený z dvoch nezávislých komponentov, čo znamená, že hlavica filtra je jedinou časťou, ktorá musí byť vymenená. Toto tvorí až do 35% menej odpadu, než majú iné riešenia na trhu. Filtre Pentair sú dobré nielen pre zdravie pacientov, ale je to aj oveľa trvalo udržateľnejšia možnosť z dlhodobého hľadiska!

Hlavné výhody filtrov Pentair pre zdravotníctvo:

  • Čistá a bezpečná voda pre pacientov
  • Jednoducho vymeniteľné filtre
  • Menej odpadu a preto priateľskejší k životnému prostrediu
  • Dokonalá odpoveď na výzvy ohľadom čistenia vody
  • Predĺžená prevádzková doba – približne o 15% dlhšia než je štandard na trhu
  • Ergonomický dizajn

Špecifikácia produktu

Účinnosť filtrácie baktérií1

> 99.99999% (Log 7)

Účinnosť filtrácie plesní1

> 99.99% (Log 4)

Filtračné médium

Kapilárne mikrofiltračné membrány

Veľkosť pórov

0,2 μ

Štrukturálna integrita2

Hydrostatický tlak 8 bar

Bezpečnosť materiálu

Extrakčné testy podľa NSF/KTW

Rýchlosť toku3

4 l/min

Maximálny prevádzkový tlak

6 bar

Prevádzková teplota

min. 0 oC, max. 40 oC
70 ona 30 min. pri 2 bar počas životnosti

Vymeniteľná filtračná vložka

Áno

Interval výmeny

35 dní (produkt určený na jedno použitie)

Záruka4

Obmedzená záruka

Pozn:

Účinnosť filtrácie: Testované v súlade s ASTM F838-05 za použitia B.Diminuta (Pseudomonas D.) v laboratóriu Vitens Laboratory, Holandsko
                                  Testy na základe NSF P231 za použitia Klebsiella T v laboratóriu Vitens Laboratory, Holandsko
                                  Testy na základe NSF P231 za použitia Legionella spp.
                                  Testy na základe NSF P231 za použitia Aspergillus spp.
Štrukturálna integrita: Testované v súlade s NSF 42
Rýchlosť toku: Výkon produktu závisí od podmienok prichádzajúcej vody
Obmedzená záruka: Výrobca poskytuje záruku na obdobie jedného roka za podmienok, že naše produkty nebudú mať závažné nedostatky v materiáli a opracovaní. Táto záruka podlieha výlukám a obmedzeniam. Ohľadom podrobností týkajúcich sa záruky a obmedzenia ručenia pozrite, prosím, náš záručný list.

Filter na vodovodnú batériu Pentair Sterile (na pitie) je potrebné objednať samostatne.

Princíp fungovania a výmeny filtračnej vložky: