Show options

Categories:

discount

Bacterias and viruses

Vedeli ste, že baktérie, mikroorganizmy a huby vás ohrozujú aj vo vode?

Mnohí ľudia ani len netušia, že aj voda môže obsahovať rôzne škodlivé baktérie, huby a iné zdraviu škodlivé mikroorganizmy. Baktérie s krkolomnými názvami Legionella, Pseudomonáda, E-coli či Salmonela, môžu byť bežnou súčasťou vody vo vašej domácnosti a iných verejných zariadeniach. Okrem nich sa vo vode môžu nachádzať aj ďalšie parazity ako Kryptosporidióza a Giardia, spóry plesní, riasy, vírniky, améby a iné.

Buďte pripravení do boja

Všetky tieto kontaminanty predstavujú pre ľudí zvýšené riziko ochorení a vzniku rôznych závažných zdravotných problémov, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch dokonca až život ohrozujúce. Ľudia sú však aj na tomto poli už o krok vpred a dokážu sa pred týmito rizikami účinne chrániť. Použitím UV zariadení na dezinfekciu vody efektívne zabránite množeniu týchto mikroorganizmov a baktérií.

Medical TapFilter Drinking Cartridge Standard (Drinking)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for taps from the trusted Pentair tap filter in standard configuration.

Price:
69.00 €

Medical TapFilter Cartridge Standard (Washing)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for taps from the trusted Pentair tap filter in standard configuration.

Price:
69.00 €

Medical ShowerFilter Cartridge Standard

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for showers from the trusted Pentair shower filter available in standard configuration.

Price:
69.00 €

Medical ShowerFilter Cartridge Sterile

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for showers from the trusted Pentair shower filter available in sterile configuration.

Price:
75.00 €

Medical TapFilter Cartridge Sterile (Drinking)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for showers from the trusted Pentair shower filter available in sterile configuration.

Price:
75.00 €

Medical TapFilter Cartridge Sterile (Washing)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for showers from the trusted Pentair shower filter available in sterile configuration.

Price:
75.00 €

Medical TapFilter Standard (Drinking)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for taps from the trusted Pentair tap filter in standard configuration.

Price:
75.00 €

Medical TapFilter Standard (Washing)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for taps from the trusted Pentair tap filter in standard configuration.

Price:
75.00 €

Medical ShowerFilter Standard

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for showers from the trusted Pentair shower filter available in standard configuration.

Price:
75.00 €

Medical ShowerFilter Cartridge Deluxe

Filtračná vložka pre sprchovaciu hlavicu Pentair Deluxe určená pre zdravotníctvo a domácnosti hlavne vo vysoko rizikových oblastiach.

Price:
75.00 €

Medical TapFilter Sterile (Drinking)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for taps from the trusted Pentair tap filter in sterile configuration.

Price:
79.00 €

Medical TapFilter Sterile (Washing)

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for taps from the trusted Pentair tap filter in sterile configuration.

Price:
79.00 €

Medical ShowerFilter Sterile

Legionella, Pseudomonas and other bacteria point-of-use protection for showers from the trusted Pentair shower filter available in sterile configuration.

Price:
79.00 €

Medical ShowerFilter Deluxe

ShowerFilter Deluxe is a membrane filter that provides convenient and reliable protection against waterborne pathogens such as Legionella, which can cause Legionnaires’ disease (Legionellosis).

Price:
99.00 €

Countertop water filtration system aQix

The Norit aQix is an attractively designed countertop water filtration system

Price:
222.00 €

Undercounter water filtration system uFix

The Norit uFix is a compact Undersink water filter for small households with limited space and high standards of quality, technology and cleanliness.

Price:
222.00 €