Show options

Categories:

Vápnik a horčík

Vápnik (Ca) patrí do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. je súčasťou kostí a zubov. Je potrebný na prevod nervového vzruchu v svaloch, nevyhnutný je pre zrážanlivosť krvi. Jeho odporúčaná hodnota je > 30 mg/l. Predpis pre pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah s horčíkom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol/l.

Horčík (Mg) patrí rovnako do kategórie ukazovateľov, ktorých prítomnosť je vo vode žiaduca. Je súčasťou kostí. zabezpečuje prevod nervových vzruchov. Nadbytok sa prejavuje nechutenstvom, hnačkou až bezvedomím a smrťou. Urýchľuje mineralizáciu organických látok z odumretých organizmov a prispieva tak k samočistiacim procesom vody. Horčík sa vo vodách nachádza viazaný v nerozpustných uhličitanoch alebo rozpustných hydrogénuhličitanoch spolu so zlúčeninami vápnika. Významne ovplyvňuje neutralizačnú kapacitu vody a pH vody. Je nevyhnutnou súčasťou chlorofylu a bunkových organel (bunkové orgány). Jeho prítomnosť v pitnej vode je definovaná odporúčanou hodnotou 10,0 - 30,0 mg/l a medznou hodnotou 125 mg/l. Predpis pre pitnú vodu ďalej odporúča hodnotu pre jeho spoločný obsah s vápnikom (Ca a Mg) 1,1 – 5,0 mmol/l.

Vápnik a horčík sa do vôd dostávajú vylúhovaním vápencov a dolomitov, príp. z odpadových vôd z prevádzok, kde sa pracuje s vápnom. Vápnik a horčík spôsobujú celkovú tvrdosť vody, ktorá má preventívny vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení. Vo vode obsiahnutý vápnik a v menšej miere aj horčík majú naviac antitoxickú funkciu a zabraňujú vstrebaniu niektorých toxických prvkov a ich prechodu z čriev do krvi. K tvrdosti vody môžu prispieť aj ďalšie prvky: hliník, mangán, zinok, bárium, stroncium, železo. V pitnej vode je vysoký obsah týchto prvkov žiaduci, naopak v technologickej vode je príčinou tvorby tuhých nánosov (vodného kameňa). Predovšetkým z technického hľadiska bolo navrhnuté množstvo rozdelení tvrdosti vody (napr. veľmi mäkká - mäkká - stredne tvrdá - tvrdá - veľmi tvrdá). Optimálnu koncentráciu horčíka a vápnika v pitnej vode nie je ľahké určiť a zdravotné požiadavky sa nemusia prelínať s technickými požiadavkami. Nežiaducimi prejavmi zvýšenej tvrdosti vody je tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trúbkach, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

Zdroj: SAŽP

Water softener salt pellets

Salt pellets for wide range of water softeners, wrapped in 25kg foil bag.

Price:
12.50 €

Water Softener SoftH20-FLO

Stylish, compact, ready to install units with integral flow meter that saves money on salt and water. Ideal for light commercial use as well as excelling in residential installations, the FLO system boasts excellent features at a competitive price.

Price:
od 626.40 € do 1 058.40 €

Water Softener Delta Escalada Simplex

Innovative water softener without electricity or electronics, easy to install, scalable, simple to set up and built-in auto safety.

Price:
849.00 €

Water Softener Delta Morava Duplex

Innovative water softener without electricity or electronics, easy to install, scalable, simple to set up and built-in auto safety.

Price:
1 699.00 €