Zobraziť možnosti

Filter:

Pesticídy a herbicídy

Pesticídy sú chemické látky určené na boj proti škodcom, prenášačom chorôb a nežiaducim rastlinám v poľnohospodárstve, lesnom, vodnom a rybnom hospodárstve, v skladoch a priemyselných objektoch. Mnohé z pesticídov sú chemicky veľmi stále, odolné voči biologickej rozkladu, nerozpustné sú vo vode, no dobre sa rozpúšťajú v rastlinných a živočíšnych tukoch. 

Pesticídy a hlavne prípravky z nich (herbicídy, fungicídy, insekticídy a akaricídy) veľmi negatívne pôsobia na náš ľudský organizmus. Jednak spôsobujú rakovinu, poškodzujú genetický materiál a nervový a hormonálny systém. Pesticídy sa ľahko dostanú do vodných tokov, prameňov a jednoducho aj do podzemných vôd. Nepoškodzujú len tie živé organizmy, na ničenie ktorých boli vytvorené, ale aj iné a zároveň narúšajú komplexnú sieť biologických interakcií spájajúcich navzájom rastliny a živočíchy. Pesticídy teda môžu predstavovať nový druh nebezpečenstva pre živé organizmy, na ktoré nie sú pripravené.

Limit u nás v prípade pesticídov je 0,1 µg/l pričom prítomnosť rôznych druhov pesticídov nesmie prekročiť spolu 0,5 µg/l.

Filtračná vložka na vodu TruDepth Standard

Filtračná vložka na vodu TruDepth Standard z rady SPECTRUM prináša vysokú pridanú hodnotu tam, kde je vyžadované odstraňovanie širokého spektra častíc rôznych veľkostí. Navrhnutý je tak, aby odolával širokej škále chemických roztokov.

Cena:
23.80 €

Filtračná vložka na vodu Granular Carbon GAC

Filtračná vložka na vodu Granular Carbon GAC sú obľúbené riešenie od Pentair, dostupné s účinnosťou 1 až 10 mikrónov. Vhodné pre širokú škálu aplikácií.

Cena:
73.20 €

Filtračný systém na vodu aQix

Norit aQix - filtračný systém na vodu s atraktívnym dizajnom.

Cena:
222.00 €

Filtračný systém na vodu uFix

Norit uFix - filtračný systém na vodu s atraktívnym dizajnom jednoducho pripojiteľný k vodovodnej prípojke so studenou vodou pod akýkoľvek drez v domácnosti.

Cena:
222.00 €

Systém reverznej osmózy Twist-Lock POU RO System

Systém reverznej osmózy Twist-Lock POU RO System navrhnutý ako elegantné riešenie pre bežné domácnosti alebo aj komerčnú sféru.

Cena:
233.60 €

Predpripravený filtračný systém Economic

Predpripravený filtračný systém obsahujúci plastové púzdro, manometre, prívod, vývod, konzolu na montáž a kľúč pripravený na jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

Cena:
349.00 €