Shutgun - nástroj pre okamžité uzatváranie sprinklerov

Shutgun, nástroj na deaktiváciu požiarnych sprinklerov, šetrí peniaze poisťovacích spoločností pred poistnou škodou spôsobenou vodou

Spoločnosť Technicraft Product Design Inc., ktorá vyvinula nástroj na deaktiváciu požiarnych sprinklerov Shutgun Fire Sprinkler Shut Off Tool, sa zúčastnila 16. – 18. apríla 2012 konferencie a výstavy o riadení rizík (RIMS Risk Management Conference and Exhibition) v Pennsylvánii.

(PRWEB) Apríl 12, 2012 -- Poistné škody plynúce z náhodnej aktivácie požiarnych sprinklerov v značnej miere ovplyvňujú bilanciu poisťovacích spoločností a zvyšujú vyplatené poistné sumy vlastníkom nehnuteľností Shutgun, inovačný nástroj na deaktiváciu požiarnych sprinklerov, môže tieto problémy obmedziť. Keď sa hlava sprinklera aktivuje, dôležité je rýchlo ju uzatvoriť. Len pár minút môže spraviť rozdiel medzi situáciou, keď bude miestnosť mimo prevádzky počas niekoľkých dní až po situáciu, keď sa mnohé miestnosti na nespočetných poschodiach nebudú dať využívať celé týždne.

Ross Humphry, prezident spoločnosti Canadian Safety Equipment, hovorí, že podporuje kanadské poisťovacie spoločnosti v úsilí, aby ponúkali stimuly pre budovy, ktoré majú nástroj Shutgun namontovaný na každom poschodí. „Dáva to zmysel,“ hovorí, „pretože poisťovacie spoločnosti budú tie, ktoré z dlhodobého hľadiska ušetria peniaze.“

Odborníci z ostatných odvetví priemyslu súhlasia. Joe Fisco zo spoločnosti Petra Risk Solutions v Kalifornii hovorí: „Myslím si, že poisťovacie spoločnosti by mali ponúkať určité zvýhodnenie vlastníkom nehnuteľností, ktorí majú nástroj Shutgun namontovaný v každom požiarnom hydrante vo svojich budovách. Hlavnou myšlienkou je, že škody spôsobené vodou sú nákladné a nástroj Shutgun môže do veľkej miery znížiť výšku finančných prostriedkov, ktoré sú vyplácané v rámci nárokov na poistné plnenie spôsobené vodou.“ Joe, ktorý je zástancom použitia nástroja Shutgun v hotelovom priemysle, pokračuje: „Je to skutočne win/win/win situácia pre všetky strany. Poisťovacie spoločnosti ušetria peniaze a vlastníci budov, ako aj hasiči, ušetria čas, peniaze a produktivitu. Je nástroj Shutgun hodný určitých stimulov? Samozrejme!“

„V určitom zmysle je nástroj Shutgun poistením pre poisťovacie spoločnosti a už preukázal svoju hodnotu v situáciách v skutočnom živote.“


Hlava požiarneho sprinklera, ktorá je aktivovaná a nie je okamžite uzatvorená, môže veľmi rýchlo spôsobiť škody vo výške od desiatok tisíc do stoviek tisíc dolárov. Greg Patterson, prezident spoločnosti Technicraft Product Design Inc. hovorí: „V určitom zmysle je nástroj Shutgun poistením pre poisťovacie spoločnosti a už preukázal svoju hodnotu v situáciách v skutočnom živote.“

Nástroj Shutgun, ktorý vyvinul 35-ročný šéf okresnej požiarnej stanice v Toronte, poskytuje hasičom, záchranárskym tímom a vlastníkom nehnuteľností jednoducho použiteľný nástroj do jednej ruky na zastavenie prúdu vody zo sprinklera. S nástrojom Shutgun nemusíte uzavrieť prívod vody do systému sprinklerov až do času, kým nie je potrebná výmena hlavy, čím získavate neustálu ochranu proti požiaru. Ochranu máte dokonca aj na mieste aktivácie, lebo prerušiteľná spojka nástroja Shutgun sa rozpustí a nástroj sa v prípade požiaru uvoľní. Okrem toho, kým sa systém suší, voda nebude unikať z aktivovanej hlavy. Nástroj Shutgun dokáže uzatvoriť väčšinu typov hláv sprinklerov, vrátane moderných sprinklerov v obchodných komplexoch.

ShutgunShutgunShutgun_2

Greg Patterson
Technicraft Product Design Inc.

Mám záujem o Shutgun, nástroj na deaktiváciu požiarnych sprinklerov.