O nás

AQUA SOLUTIONS, s.r.o.

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
Jiráskova 23
940 01 NOVÉ ZÁMKY
Slovak Republic

IČO: 46476521
IČ DPH: SK2820020940

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresneho sudu Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30536/N

 

Naša spoločnosť AQUA SOLUTIONS, s.r.o. sa etablovala na trhu ako nositeľ inovatívnych a trh formujúcich riešení na úpravu vody ako v komerčnom sektore úpravy vody tak aj v krízových situáciách v oblasti riešení dodávok bezpečnej pitnej vody založených na unikátnej patentovanej membránovej technológii. 
Sme certifikovaní podľa ISO 9001:2015 spoločnosťou URS.

 

Naša vízia  - ciele

 
Pôsobiť v stredoeurópskom priestore s postupným presiahnutím na celosvetové trhy ako dôveryhodný partner, ktorý svojim prístupom k riešeniu čoraz akútnejšej potreby riešenia kvality a dostupnosti bezpečnej pitnej vody prekračuje hranice dneška.
 

 

Naša misia

 
Vďaka svojej kompetentnosti, expertnej znalosti a pro klientskej orientácii, spolu s schopnosťou predvídať trendy, a tým prinášať na trh a klientom produkty a riešenia v najvyššej kvalite s vysokou mierou dôslednosti k cenovej efektivite. Chceme čeliť novým výzvam, ktoré segment úpravy vody bude v nadchádzajúcom období naberať na intenzite a tým priniesť našim klientom náskok v schopnosti reagovať na tieto výzvy.
 

 

„Férovú partnerskú spoluprácu a zodpovednosť k obchodným partnerom i vlastným kolegom považujeme za základ svojho úspechu."
 

 

Naše hodnoty

 
Sústavný a intenzívny dôraz na zlepšovanie nie je pre nás len klišé pojem, ale naša firemné filozofia. Prvotný úmysel pri založení spoločnosti bolo a aj ostáva vždy byť o krok vpredu na trhu. Uvedomujeme si, že možno nebudeme najväčší, najsilnejší na trhu, ale trvalou métou ostane túžba byť vždy najlepší na trhu. Férovú partnerskú spoluprácu a zodpovednosť k obchodným partnerom i vlastným kolegom považuje spoločnosť za základ svojho úspechu. Záleží nám na zamestnancoch a považujeme si za prioritu prispievať aj k ich spokojnému osobnému a rodinnému životu.

 

Naša ponuka a garancia pre partnerov a zákazníkov:
  • odborná erudovanosť a vysoká expertíza (vo svojom odbore)
  • inovatívnosť a kreativita
  • flexibilita a ústretovosť
  • spoľahlivosť a zodpovednosť
  • férovosť a priamosť
  • priateľskosť a ľudskosť

 

Imrich Václav
konateľ spoločnosti

Aqua Solutions, s.r.o.
Jiráskova 23
940 01 NOVÉ ZÁMKY
Slovak Republic

mail: info(at)aqua-solutions.sk
web: www.aqua-solutions.sk
 
Spoločnosť zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30536/N