Referencie

Medzi realizované aktivity AQUA SOLUTIONS, s.r.o. patrí:

2019

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Rusovciach, Slovensko

V Rusovciach sme zákazníkovi upravili tvrdosť vody z 2,5 mmol/l. 

Odstránené problémy: tvrdá voda, nešistoty

IBZR_1IBZR_2IBZR_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom vo Veľkom Kýri, Slovensko

Odstránené problémy: tvrdá voda

IBZ_01IBZ_02IBZ_03

2018

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Nových Zámkoch, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBZ_1IBZ_2IBZ_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Nových Zámkoch, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

RD_1RD_2RD_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Číčove, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBZ_1IBZ_2IBZ_3

Inštalácia komplexného systému na úpravu vody v Nairobi, Keňa

Odstránené problémy: nečistoty, baktérie, tvrdá voda

Kena_1Kena_2Kena_3

Praktické školenie hasičov záchrannej brigády HaZZ Humenné, Slovensko

Školenie zamerané na praktické používanie kontajnerizovanej jednotky na úpravu vody

Hasic_1Hasic_2Hasic_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre obytný komplex v Nesvadoch, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

BD_1BD_2BD_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Mojmírovciacch, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

RD_1RD_2RD_3

Predstavenie spoločnosti na prezentácii firiem Moderná stavba 2018, Nitra 

Prezentácia našich riešení äpravy vody pre súčastné moderné stavby

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Semerove, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBZ_1IBZ_2IBZ_3

2017

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Nových Zámkoch, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBV_1IBV_2IBV_3

Realizácia riešenia úpravy studničnej vody pre práčovňu v Galante, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, zákal, koliformné baktérie, železo a mangán, tvrdá voda

RPP_1RPP_2RPP_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Andovciach, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBZ_4IBZ_5IBZ_6

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Andovciach, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBZ_1IBZ_2IBZ_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom Nový Cabaj, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBZ_1IBZ_2IBZ_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Nitre, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBZ_1IBZ_2IBV_3

Praktická prezentácia riešení na úpravu vody pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie, Slovensko

Prezentované boli kontajnerizované a malé úprvne vody pre krízové situácie 

VTSU_1VTSU_2VTSU_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v Nitre, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

IBV_1IBV_2IBV_3

Inštalácia zmäkčovača vody pre sušičku múky v mlyne Kolárovo, Slovensko

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

MlynMlynMlyn

Inštalácia zmäkčovača vody pre rodinný dom v obci Hainburg, Rakúsko  

Odstránené problémy: nečistoty, tvrdá voda

RDRDRD

2015

Mobilné zariadenia na úpravu vody pre HaZZ

V rámci verejného obstarávania naša firma v spolupráci so spoločnosťou Jotem Waterbehandeling BV Hengelo, Holandsko dodala pre HaZZ mobilné zariadenia na úpravu vody; zariadenia sú schopné denne zabezpečiť pitnú vodu pre cca 8000 osôb.

MZVMZVMZV

2014

Water Kiosk Keňa

29. novembra 2014 bola jedna z nainštalovaných Villagepumps v Mwamtsefu, Keňa slávnostne uvedená do prevádzky za prítomnosti niekoľkých guvernérov a veľvyslanca Slovenska.

 

Prezentácia riešení na úpravu vody v Hanoi, Vietnam

Prezentácia riešení na úpravu vody pre potreby ozbrojených zložiek, rokovania s predstaviteľmi vzdušných síl za prítomnosti štátneho tajomníka MO SR

2013

-

2012

Špeciálne vydanie rozhlasovej relácie Pozor, zákruta!

2. februára 2012 bola odvisielaná relácia tematicky zameraná na cisternové vozidlo ZETROS určené pre dodávku bezpečnej pitnej vody v krízových oblastiach.

Realizácia a financovanie projektu "Inštalácia sprchových hlavíc pre vybrané oddelenia s cieľom kontroly kvality vody pred a po použití membránovej technológie"

Realizované na oddelniach ARO, onkológia, kožné, interná chirurgia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky.

2011

Nemocnica sv. Alžbety – Tropic Teams prof. Vladimíra Krčméryho

Ani jeden slovenský lekár sa na rozdiel od partnerských organizácií nenakazil cholerou na mieste pôsobenia na Haiti.

Komplexná centrálna záchranná služba

Vybavenie členov záchranného tímu SR pre pomoc po zemetrasení a tsunami v Japonsku.

Poskytnutie školenia o moderných technológiách pre zabezpečenie pitnej vody po humanitárnych katastrofách v krízových oblastiach

Školenie poskytnuté pre mimovládnu organizáciu Človek v ohrození, Oddelenie humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce.

Účasť na 11. medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2011

Prezentácia unikátneho cisternového vozidla na podvozku ZETROS určené pre dodávku bezpečnej pitnej vody v krízových oblastiach kdekoľvek na svete. Toto vozidlo sme vyvinuli spoločne s firmou STRAŽAN - ŠPECIÁLNE VOZIDLÁ A ZARIADENIA.
Prezentácia tohto riešenia, ktoré je jediné svojho druhu na svete schopné prepravy lietadlom NATO HERCULES C-130, bola odvysielaná na ČT1 10. mája 2011.

Účasť na 6. ročníku medzinárodného veľtrhu policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky E+R+P 2011 v bratislavskej Inchebe 

Prezentácia unikátneho cisternového vozidla na podvozku ZETROS určené pre dodávku bezpečnej pitnej vody v krízových oblastiach získalo cenu GRAND PRIX.

Víťazi verejných súťaží v predmete príručných zariadení pre úpravu vody (FilterPen, Lifesaver Bottle a Lifesaver Jerrycan)

pre odbory krízového riadenia a civilnej ochrany obvodných úradov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Prešov.

Účasť v oficiálnej delegácii ministra MZV SR v rámci podnikateľskej misie do Južného Sudánu a Kene

Partnerstvo a obchodné aktivity s Ministerstvom obchodu Kenskej republiky v oblasti úpravy vody v krízových situáciách