Základné fakty o vode

Základný problém s vodou (H2O) je obsah rôznych nežiadúcich prvkov.

Na kvalitu vody vplýva viacero faktorov:

  • zdroj, resp. pôvod vody 
  • stav rozvodovov, kvalita distribučnej siete 
  • samotná úprava, spracovanie pred bodom spotreby

 

Voda môže obsahovať celú škálu škodlivých mikroorganizmov vrátane baktérií, ako Legionella, Pseudomonáda, E-coli a Salmonella; parazity, ako sú Kryptosporidióza a Giardia; a kontaminanty vrátane spór plesní, riasy, vírniky, améby a ďalšie. Keď sú ľudia vystavení týmto kontaminantom, existuje zvýšené riziko vzniku choroby, ochorenia, rôznych závažných zdravotných problémov a môžu dokonca ohrozovať život.